عمومی 2020-09-28 خانه پوکر ایرانیان

آیا دن بیلزرین ثروت و پولشو توى پوکر برنده شد؟!

“شما با پولى که بیش از نیازتون باشه، چى کار میکنید؟!” این سؤال رو ‘شاخ و سلطان اینستاگرام’ و ‘ پوکر باز حرفه اى’ دن بیلزرین داره ازتون میپرسه!

دنَن توى تامپا، فلوریدا به دنیا اومد. پلى بوىِ ٣٧ ساله ى مولتى میلیونر که شخصیت مشهور اینترنتیشو به دلیل سبک زندگى و خوش گذرونى ها و بریز و بپاش هایى که داره، بدست آورده.

خیلى از پوکر بازها توى دنیاى پوکر دَن رو به خاطر کُرکُرى هاش و ادعاهاش که خیلى شانس باهاش یارهست و ریسک پذیر هست توى بازى هاى خیلى ریسکى و شخصیش، میشناسن.

  کسى که خودشو یه “asshole” معرفى مى کنه چون مى خواد که مردم بخاطر پولش بهش حسادت کنن چون میگه “زندگى و راه و رسمِ دنیا همینه .”

 او که یه شبه به عنوان یه پوکر بازِ حرفه اى شناخته شده ، واقعا زندگىِ جالبى داره، با کلى دنبال کننده توىِ دنیاى مجازى که همشون پیگیرِ پیشرفت و به روز شدنِ به ظاهر بى پایانِ ماشین ها ، زن ها ، اسلحه ها ، قایق ها و دیگر امکاناتِ او هستن.

  بعضى ها تخمین زدن ثروت اینترنتیش یه چیزى طرفاىِ صد میلیون دلار هست.

   به گفته ى خودش از سپرده ى امانىِ خودش که توىِ ٣٠ سالگى اش به وجود آورد ( به دلیل پول زیادى که اصلا مقدارشو نمى گه 😉 البته!) سود برده. ولى دن اعتراف مى کنه که بیشترِ پولشو توىِ پوکر برنده شده، هرچند اثباتِ کمى براىِ این اظهاراتش وجود داره.

فقط هیچ وقت بهش نگید که مرده خود ساخته اى نیست یا اینکه توىِ پوکر خوب نیست ، چون اصلا خوشش نمیاد .

دن بیلزرین در اوایل

 دن در سال ٢٠٠٧ وقتى به کازینوىِ لیک تاهو ، با یه کیفِ پر از پول نقد وارد شد ، خیلى شناخته شده نبود. او فقط یه مرد با یه کیفِ دستى بود.

از اون به بعد زندگىِ سطح بالا و مسافرت هاى دن و ریسک هاىِ زیاد توى بازى هاى خصوصى با بیلیونر ها بود که استعدادش توى بازی هاى پوکرش نمایان شد و شناخته شد یا حداقل اینطور که خودش میگه 😉.

  بیلزرین توى بازى هاى جهانى پوکر ٢٠٠٩ شرکت کرد و توى جایگاه ١٨٠ قرار گرفت.

 بُردنِ ٣۶،۶٢۶$ تنها رکورد ثبت شد ه ى رقابت هایى هست که برده. از اون به بعد، بازیهاش به صورتِ نقدى بوده.

علاوه بر این، برادر دن ( آدام) هم پوکر بازى مى کنه.

 طبقِ استعداد دن در پوکر ( همون طور که خودش میگه توى توییتر) که در نوامبر ٢٠١٣ مبلغ ١٠/٨ میلیون دلار فقط توىِ یه شب مى بره و در طولِ سالِ ٢٠١۴ ، ۵٠ میلیون دلار رو برنده میشه. هرچند، بیلزرین ادعا میکنه که دیگه با حرفه اى ها بازى نمیکنه.

 دوباره، همه ى این ادعاها مخالفى ندارن ولى کسى هم تاییدشون نمیکنه. پس بهتر که نتیجه گیرى با شما باشه 😉.

  توى این ویدیو، پولک ادعاهاىِ دن رو که این ثروت هیجان انگیزش تنها به دلیلِ بازىِ پوکرش هست( مثل تموم کسایى که توىِ جمع پوکر بازها هستن) زیرِ سوال برده.

 عموما باور دارن که دن تمام ثروتش رو از پدرش پاول بیلزرین که سرمایه گذارى هاى آنچنانى مى کرده که تغییر هاى بزرگى توى بورس ایجاد مى کرده، به ارث برده.

 واسه کسایى که در جریان نیستن باید بگم، پدر بیلزرین کسى بود که به تخلفات مالیاتى و امنیتى محکوم شده بود که از تلاش هاى نا موفق وى براى بدست آوردن سهام در سال هاى ١٩٨٠ ریشه میگرفت. علاوه بر این ، یه مدتى هم در زندان بود و به بیلزرین ارشد حکم داده بودن که بهاى سنگینى در حدود ۶٠ میلیون باید بپردازد که او فقط یک میلیون دلار پرداخت کرد.

 بعد دن بود و پولى که گفته توى پوکر برنده شده، که تقریبا مشخصِ چرا و چقدر.

  اینطورکه پولک اشاره میکنه باور نکردنیه که از پوکر اومده باشه.

 

توى این ویدیو، پولک بازى دن رو توى بازى دو نفره روى ١٠$\٢٠$ نقدى توى سایت ACR آزمایش میکنه.

برداشت پولک از بازى پوکر بیلزرین

 آنالیز پولک نشون میده که دن با وجود اینکه معمولا بازیکن تهاجمى ( وقتى یکى پول تو دستش نیست ولى بلاف میزنه و بیشتر و بالاتر شرط میبنده گاهى هم اداشو در میاره فقط براى اینکه طرف مقابل رو در حالت قفلى قرار بده ) به حساب میاد اما خیلى از دست هاى فرا تهاجمیش نهایتا به یک بازىِ بد و گیر کردن توىِ اون شرایطى که ایجاد کرده، منجر میشه.

  چیزى که آر آنالیزهاى پولک به دست میاد ، از یه نظر دن یه سرى اشتباهات تابلو و سطحى داشته که شامل اشتباه در مراحل که منجر میشده به تصمیم هاى اشتباهى که قبل از رد شدن کامل کارت ها بوده.

 پولک بعد به این نتیجه رسید که داستان بیلزرین از بدست آوردن سود زیاد از سرمایه ى کوچک در یک روز مزخرفى بیش نیست ، زیرا نه اساس و پایه اى توى بازیش دیده بود نه نظم و انظباطى. این موضوع این ادعاى بیلزرین براى اینکه شانسش توى بازى خوبِ پوکرش هست، تایید نمى کنه ، اونطور که خودش بارها ادعا کرده.

 

   دن بیلزرین توى بازى هاى خیلى خصوصى گذشته اش فقط از بازیکنانِ ضعیف و سطح پایین برده. هرچند که جلسه هاى آنلاین دن نشون دهنده ى اینه که اون واقعا چجورى بازى میکنه و باعث شک در ادعاهاىِ او راجع به بُردهاىِ بزرگش میشه.علاوه بر این ، پولک میگه بدست آوردن این حجم از ثروت توى زمانِ کم دیوانه کنندست. ” این که ثروتش رو فقط از بازى بدست آورده باشه احمقانه به نظر میرسه و شک برانگیزه”